1. Baixa densitat i lleugeresa. Les cèl·lules de suro tenen el 90% ocupat per aire.

2. Impermeabilitat. La suberina i les ceres presents a la paret cel·lular fan que el suro sigui pràcticament impermeable a líquids i gasos. Els porus en forma hexagonal de la seva paret plens d’aire fan que sigui inaccessible a altres compostos.

3. Baixa transmissió de calor i bon aïllant tèrmic. L’elevat contingut de gas, la mida de les cèl·lules i el baix poder d’adsorció fan que tingui aquesta propietat.

4. Aïllant acústic i baixa transmissió del so. La baixa densitat i elevada porositat fan que la majoria de les ones del so s’adsorbeixin i es transformin en energia calorífica. El suro és un corrector acústic ja que adsorbeix més del 60% de les ones sonores que incideixen sobre la superfície.

5. Elevada resistència al moviment o elevat coeficient de fricció. L’efecte ventosa que provoca la superfície de les cèl·lules fan que sigui un propietat molt important a l’hora d’utilitzar el suro com a material de tapament.

6. Capacitat d’amortiment. Es dona per la deformació per flexió de les parets cel·lulars i és una propietat molt important per algunes aplicacions com els taps o les soles de sabata.

7. Compressibilitat, elasticitat i flexibilitat. L’alt contingut d’aire de les seves cèl·lules permet que es pugui comprimir fins a quasi la meitat sense perdre flexibilitat, i recuperar la seva forma i volum quan es deixa de pressionar. És l’únic sòlid que si es comprimeix per un costat, no augmenta per l’altre.

8. Durabilitat, estabilitat i rigidesa. La lignina i els polisacàrids de la seva paret cel·lular li proporcionen rigidesa i el fan resistent al pas del temps.

9. Higroscòpic. S’hidrata en funció de les condicions ambientals.

10. 100% natural, reciclable i renovable. És un material d’origen vegetal que es pot extreure sense ferir l’arbre i es regenera amb el pas dels anys. Permet un equilibri sostenible entre la gestió agroforestal i l’acció de l’home. En la línia de les actuals tendències de materials naturals i de construcció sostenible. És un clar exemple d’economia circular.

PROPIETATS FÍSIQUES, MECÀNIQUES I TÈRMIQUES DEL SURO SENSE TRITURAR NI TRACTAR O MODIFICAR

Algunes de les seves propietats físiques i mecàniques són degudes a les característiques estructurals a nivell cel·lular i l’estructura química de la paret vegetal (més de 40% de suberina, lignina i polisacàrids).

  • Densitat: 120-200kg·m-3
  • Conductivitat tèrmica: 0.045Wm-1k-1
  • Resistència acústica: 1.2·105kgm-2s-1
  • Coeficient de fricció: 0.35-0.76 suro/vidre
  • Coeficient de difusió aigua: 2.6-2.9 ·10-9 m-2s-1
  • Conductivitat elèctrica : 1.2·10-10Sm-1 a 25ºC ; 1,67·10-13Sm-1 a 50ᵒC

 

 

Tancar Tancar