Inici / INTEGRATIVE MANAGEMENT FOR AN IMPROVED ADAPTATION OF CORK OAK FOREST TO CLIMATE CHANGE. LIFE+SUBER.

INTEGRATIVE MANAGEMENT FOR AN IMPROVED ADAPTATION OF CORK OAK FOREST TO CLIMATE CHANGE. LIFE+SUBER.

Projecte finançat per:
Projecte finançat per: Life+2013. Projecte coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya (2014-2018)

http://lifesuber.eu/

El canvi climàtic suposa una important amenaça per a la conservació de les suredes, la producció sostenible de suro i la cadena de valor lligada amb aquest producte. Entre les principals amenaces que previsiblement afectaran les suredes, i els efectes de la qual ja s’estan manifestant actualment, s’ha de destacar: la menor vitalitat i productivitat degut a un major estrès hídric, el increment de les plagues especialment Coraebus undatus, i la major freqüència de grans incendis forestals. A més a més, aquests impactes previsibles es sumen a un marc legislatiu en molts aspectes, inadequat per a fer front a aquest nou context.

Aquest projecte té com a objectiu principal, la implementació i transferència de tècniques innovadores de gestió forestal en suredes per a promoure l’adaptació al canvi climàtic i incrementar la resiliència dels sistemes forestals dominats per Quercus suber, afavorint així la conservació i el manteniment de la cadena de valor associada.

  • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar