Inici / Cork Center Laboratory / Laboratori acreditat ENAC segons ISO 17025

Laboratori acreditat ENAC segons ISO 17025

L’INSTITUT CATALÀ DEL SURO disposa d’un Laboratori d’assajos acreditat per ENAC amb acreditació Nº 1258/LE2382 conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 i actualment és el primer laboratori que ofereix l’assaig acreditat de migració global  per a taps de suro.
Accedeixi als documents Certificats amb firma electrònica emesos per  ENAC:

CERT_3352_LE_2382_rev5
Acreditació Nº1258/LE2382

L’ importància de la marca ENAC en els Informes d’Assaig

La marca ENAC, Entitat Nacional d’Acreditació, en els Informes d’Assaig referència la condició de l‘ INSTITUT CATALÀ DEL SURO com a laboratori acreditat.

¿Què és ENAC?

ENAC, Entitat Nacional d’Acreditació, és l’únic organisme a nivell nacional amb capacitat per a garantir la competència tècnica dels organismes als que acredita seguint en tot moment les polítiques i recomanacions establides per la Unió Europea (www.enac.es).
L’acreditació és el reconeixement formal a nivell internacional que demostra les capacitats i genera la confiança sobre l’actuació de diferents organismes, entre ells els laboratoris d’anàlisis i assaig.

¿Quines avantatges ofereix a l’empresa un Informe d’Assaig acreditat?
– Garanteix la fiabilitat dels resultats
– Permet la comparativa de resultats
– Recolza la presa de decisions
– Posiciona favorablement davant  a litigis
– Diferencia davant la competència
– Obertura a nous mercats

Què implica per a l’ INSTITUT CATALÀ DEL SURO ser un  Laboratori acreditat?
L’acreditació garanteix l’adequació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en el que s‘assegura, entre altres:
– La realització d’assaigs i  anàlisis per personal qualificat
– El control d’ equips de mesura i assaigs implicats
– Sistemàtiques de treball procedimentades segons normatives reconegudes o mètodes interns validats
– Intercomparacions de resultats d’assaigs i anàlisis a nivell internacional  amb l’objectiu d’ assegurar la validesa dels resultats que proporciona

Les acreditacions d’ ENAC són reconegudes en més de 50 països per ser ENAC signant dels Acords de Reconeixement Mutu establerts a nivell internacional entre els organismes d’acreditació de tot el món (www.ilac.org). Aquests acords inclouen a la  pràctica totalitat de la UE, USA, Canadà, Japó, Xina, Austràlia, entre altres països.

  • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar