Inici / Cork Center Laboratory / Controls de qualitat

Descripció de les analítiques

Mostres de suro

 • Capil·laritat

  Capil·laritat

  Capacitat de la solució hidroalcohòlica per ascendir pel tap, aconseguint una alçada màxima.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Mètric
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 20 taps
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 100
 • Dimensions -Densitat

  Dimensions -Densitat

  Mesurar les dimensions i densitat de les mostres de taps i discos de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Peu de rei i balança analítica
  • Matriu: Taps i discos
  • Quantitat: 25 unitats
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 101
 • Estanqueïtat al líquid

  Estanqueïtat al líquid

  Determinar la pressió que poden suportar els taps sense que provoquin fugues


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Manòmetre acoblat a un equip d’estanquitat
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 16 taps
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 102
 • Estanqueïtat al gas

  Estanqueïtat al gas

  Determinar la pressió que poden suportar els taps sense que es perdi gas.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Manòmetre acoblat a un aparell d’estanquitat
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 6 taps
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 103
 • Força extracció taps vi

  Força extracció taps vi

  Determinar la força que cal fer per tal d’extreure un tap de suro de l’ampolla


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Forces Extracció Egitron
  • Matriu: Taps de vi acabats
  • Quantitat: 16 taps
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 104
 • Força extracció taps de vi espumós

  Força extracció taps de vi espumós

  Determinar la força necessària per a extreure un tap de suro d’una ampolla de vi espumós.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: ExtraLab Champ
  • Matriu: Taps de vi espumós acabats
  • Quantitat: 16 taps
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 105
 • Humitat aquaboy

  Humitat aquaboy

  Determinar la humitat dels taps utilitzant l’aparell específic AQUABOY.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Aquaboy
  • Matriu: Taps, discos, mànecs, planxes
  • Quantitat: 25 unitats
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 107
 • Humitat estufa

  Humitat estufa

  Determinar la humitat de la mostra de suro utilitzant la diferència de pes. Mètode de referència.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Balança analítica i balança analítica
  • Matriu: Taps, discos, mànecs, planxes
  • Quantitat: 25 unitats
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 108
 • Contingut en pols

  Contingut en pols

  Determinar el contingut en pols del tap.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Membrana filtrant, balança analítica, estufa d’ assecat i dessecador
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 5 o 10 unitats
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 109
 • Recuperació diametral

  Recuperació diametral

  Determinar la recuperació diametral dels taps utilitzant una màquina taponadora manual amb mordassa de quatre mandíbules.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Màquina taponadora i peu de rei
  • Matriu: Taps
  • Quantitat: 16
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 110
 • Torsió

  Torsió

  Es determina la força màxima per trencar un cos aglomerat d’un tap.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Torsiòmetre
  • Matriu: Taps
  • Quantitat: 50
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 111
 • Contingut en peròxids

  Contingut en peròxids

  Determinar i quantificar els residus oxidants en els taps.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons UNE
  • Equipament: Reflectòmetre
  • Matriu: Taps
  • Quantitat: 6
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 112
 • Migració global

  Migració global

  Quantitat de partícules capaç de cedir del tap al macerant.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons ISO i segons RD10/2011
  • Equipament: Cambra climàtica i balança analítica
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 9 taps
  • Temps: 15 dies
  • Núm. Assaig: 113
 • Absorció aigua

  Absorció aigua

  Capacitat de absorció d’aigua d’una mostra de suro


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Estufa i balança analítica
  • Matriu: Taps
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 114
 • Ocratoxina A

  Ocratoxina A

  Determinar el contingut d’ocratoxina A en la mostra de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: HPLC fluorescència
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 25 taps
  • Temps: 15 dies
  • Núm. Assaig: 115
 • Metalls pesats

  Metalls pesats

  Determinar el contingut de metalls pesats en la mostra de taps marcats amb tinta.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Espectroscòpia d’absorció atòmica
  • Matriu: Taps marcats amb tinta, tintes, productes químics
  • Quantitat: 25 taps
  • Temps: 15 dies
  • Núm. Assaig: 116
 • Anàlisi visual

  Anàlisi visual

  Classificació visual dels taps i observació dels defectes.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament:
  • Matriu: Taps
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 120
 • Caracterització FTIR

  Caracterització FTIR

  Caracterització dels compostos d’una mostra mitjançant Espectrometria de Infrarojos Transformada de Fourier


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Espectrofotòmetre d’infraroig (FTIR)
  • Matriu: Taps, vi, cava, productes químics.
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Migració específica de compostos en envasos segons RD 10/2011

  Migració específica de compostos en envasos segons RD 10/2011

  Quantificació de compostos potencialment migrables de taps segons Annex 1 RD/2011 de 14 de gener de 2011


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons RD10/2011
  • Equipament: Cambra climàtica i cromatògraf GC-MS o GC-MS/MS
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 9 taps
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 124
 • Desaglomeració

  Desaglomeració

  Detectar la presència de separació dels grànuls de suro que composen el cos aglomerat als taps de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament:
  • Matriu: Taps aglomerats
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 126
 • Anàlisi Olfactiu

  Anàlisi Olfactiu

  Detectar i identificar defectes olfactius.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons NCS
  • Equipament: Estufa d’assecat
  • Matriu: Taps semielaborats o discos de suro natural
  • Quantitat: 24 taps o 36 discos
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 200
 • Anàlisi sensorial

  Anàlisi sensorial

  Detectar i identificar les sensacions olfato-gustatives que aparegui en el macerat després d’haver-lo posat en contacte amb la mostra d’assaig.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament:
  • Matriu: Taps, discos, planxa de suro
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 201
 • Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Recomptar el nombre de bacteris aerobis mesòfils i el nombre de fongs filamentosos i llevats presents en mostres de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica segons UNE
  • Equipament: Autoclau, material estèril, rampa de filtració al buit, estufa de control biològic de creixement per bacteris i fongs i medis de cultiu.
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 16 taps
  • Temps: 4 dies
  • Núm. Assaig: 300
 • Anàlisi microbiològic per mètode dilucions

  Anàlisi microbiològic per mètode dilucions

  Anàlisi microbiològic per mètode dilucions


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica segons NCS
  • Equipament: Autoclau, material estèril, rampa de filtració al buit, estufa de control biològic de creixement per bacteris i fongs i medis de cultiu.
  • Matriu: Taps semielaborats, discos planxa i granulat
  • Quantitat: 8 taps, 12 discos i 120g granulat
  • Temps: 4 dies
  • Núm. Assaig: 301
 • Identificació fongs majoritaris

  Identificació fongs majoritaris

  Identificació dels fongs filamentosos i llevats presents en taps, granulat i discos.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica protocol intern
  • Equipament: Autoclau, material estèril, estufa de control biològic de creixement per fongs i medis de creixement .
  • Matriu: Taps, discos i granulat
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 10 dies
  • Núm. Assaig: 302
 • Anàlisi Haloanisols extraïbles

  Anàlisi Haloanisols extraïbles

  1. Determinació de 2,4,6- Tricloroanisole (TCA extraible), 2,3,4,6-Tetracloroanisole (TeCA extraíble), Pentacloranisole (PCA extraíble) i 2,4,6-Tribromoanisole (TBA extrabïble) en mostres de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons UNE
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS, Cromatògraf - GC/ECD
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: A consultar
 • Anàlisi Haloanisols i halofenols extraïbles

  Anàlisi Haloanisols i halofenols extraïbles

  Determinació haloanisols (2,4,6-Tricloroanisol, 2,3,4,6-Tetracloroanisol Pentacloroanisol i 2,4,6-Tribromoanisol) totals i halofenols ( 2,4,6-Triclorofenol, 2,3,4,6 tetraclorofenol, pentaclorofenol i 2,4,6-Tribromofenol) extraïbles en mostres de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS
  • Matriu: Taps, cartó, barriques i palets
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 5 dies
  • Núm. Assaig: 408
 • Anàlisi Haloanisols i halofenols en ambient

  Anàlisi Haloanisols i halofenols en ambient

  Determinació haloanisols (2,4,6-Tricloroanisol, 2,3,4,6-Tetracloroanisol Pentacloroanisol i 2,4,6-Tribromoanisol) totals i halofenols ( 2,4,6-Triclorofenol, 2,3,4,6 tetraclorofenol, pentaclorofenol i 2,4,6-Tribromofenol) en ambient de empreses


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS
  • Matriu: Bentonita
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 5 dies
  • Núm. Assaig: 405 i 406
 • Anàlisi Haloanisols i halofenols totals

  Anàlisi Haloanisols i halofenols totals

  Determinació haloanisols (2,4,6-Tricloroanisol, 2,3,4,6-Tetracloroanisol Pentacloroanisol i 2,4,6-Tribromoanisol) totals i halofenols ( 2,4,6-Triclorofenol, 2,3,4,6 tetraclorofenol, pentaclorofenol i 2,4,6-Tribromofenol) totals en mostres de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS
  • Matriu: Taps, cartó, bentonita (mostra ambiental) barriques i palets
  • Quantitat: 30 grams
  • Temps: 5 dies
  • Núm. Assaig: A consultar
 • Participació a l’assaig Interlaboratori determinació d’Haloanisols

  Participació a l’assaig Interlaboratori determinació d’Haloanisols

  Avaluació dels resultats de quantificació d’haloanisols de cada laboratori participant mitjançant un estudi estadístic


  Petició de pressupost
  • Mètode: Estadístic
  • Equipament:
  • Matriu: Macerat de suro amb una concentració coneguda d’haloanisols
  • Quantitat: 50mL
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 1020
 • Determinació de lindà

  Determinació de lindà

  Quantificació de lindà


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: 30g
  • Temps: 5 dies
  • Núm. Assaig: 416
 • Caracterització del perfil aromàtic

  Caracterització del perfil aromàtic

  Identificació dels compostos aromàtics majoritaris mitjançant la comparació amb bibliografia


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 418
 • Quantificació Suberina

  Quantificació Suberina

  Determinar el percentatge de suberina en mostres de suro.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Sistema d’extracció Soxhlet
  • Matriu: Suro
  • Quantitat: 15g
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 1050
 • Migració específica TDI (2,4 i 2,6-Toluè diisocianat)

  Migració específica TDI (2,4 i 2,6-Toluè diisocianat)

  Quantitat de toluè diisocianat (TDI) que migra en una solució hidroalcohòlica.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cambra climàtica i Cromatògraf GC-MS
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 9 taps
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 1032
 • Anàlisi microscòpia electrònica

  Anàlisi microscòpia electrònica

  Anàlisi microscòpic d’una mostra de suro


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Microscòpic electrònic
  • Matriu: Suro
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 1051
 • Anàlisi qualitatiu del repartiment del tractament superficial

  Anàlisi qualitatiu del repartiment del tractament superficial

  Determinar la homogeneitat del repartiment del tractament superficial


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Colorimètric
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 16 taps
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 128
 • Quantificació d'hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH's)

  Quantificació d'hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH's)

  Quantificació d'hidrocarburs policiclics aromàtics PAH's després d'una migració segons RD 10/2011 del 14 de gener del 2011


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC/ MS i Cromatògraf GC/ MS-MS
  • Matriu: Mostra de suro
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Permeabilitat a l'oxigen

  Permeabilitat a l'oxigen

  Aquest assaig permet mesurar la velocitat de transmissió d’oxígen a través del tap. Aquesta informació dóna una idea de les propietats barrera dels diferents tipus de tapaments, relacionades amb els processos d’oxidació/reducció dels productes que tanquen.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Basat en la tecnologia de l’ oxo-luminiscència.
  • Equipament: NomaSense O2 P6000
  • Matriu: Taps acabats
  • Quantitat: 5 taps
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig:

Anàlisis vitivinícoles / vinícoles

 • Caracterització FTIR

  Caracterització FTIR

  Caracterització dels compostos d’una mostra mitjançant Espectrometria de Infrarojos Transformada de Fourier.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Espectroscòpic d’infraroig
  • Matriu: Taps, vi, cava, productes químics.
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Contingut diòxid de sofre lliure i total

  Contingut diòxid de sofre lliure i total

  Determinació del contingut diòxid de sofre lliure i total.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Volumetria
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 10 dies
  • Núm. Assaig:
 • Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Recomptar el nombre de bacteris aerobis mesòfils i el nombre de fongs filamentosos i llevats presents en mostres de vi.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica segons UNE
  • Equipament: Autoclau, material estèril, rampa de filtrat al buit, estufa de control biològic de creixement per bacteris i per fongs i medis de creixement
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: 100mL vi
  • Temps: 4 dies
  • Núm. Assaig: 300
 • Identificació fongs majoritaris

  Identificació fongs majoritaris

  Identificació dels fongs filamentosos i llevats presents en mostres de vi.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica protocol intern
  • Equipament: Autoclau, material estèril, estufa de control biològic de creixement per fongs i medis de creixement .
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 10 dies
  • Núm. Assaig: 302
 • Anàlisi Haloanisols extraïbles

  Anàlisi Haloanisols extraïbles

  1. Determinació de 2,4,6- Tricloroanisole (TCA extraible), 2,3,4,6-Tetracloroanisole (TeCA extraíble), Pentacloranisole (PCA extraíble) i 2,4,6-Tribromoanisole (TBA extrabïble) en mostres de vi.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons UNE
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS, Cromatògraf - GC/ECD
  • Matriu: Vi i begudes alcoholiques
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: A consultar
 • Caracterització del perfil aromàtic

  Caracterització del perfil aromàtic

  Identificació dels compostos aromàtics majoritaris en mostres de vi.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS
  • Matriu: Mostres de vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 418
 • Quantificació de compostos que generen aromes fúngics

  Quantificació de compostos que generen aromes fúngics

  (geosmina, 1-Octen-3-ona, 1-Octen-3-ol, 2-Metilisoborneol)


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Mostres de vi
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Pesticides, organoclorats i/o complement pesticides

  Pesticides, organoclorats i/o complement pesticides

  Determinar el contingut de pesticides organoclorats d'una mostra de vi


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Mostres de vi
  • Quantitat: 300 mL
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 608
 • Determinació pH

  Determinació pH

  Mesura del pH


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: pHmetre pHScan WP2
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 600
 • Terbolesa

  Terbolesa

  Determinació de la quantitat de material en suspensió


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Turbidímetre HI93703
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: 100 mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 602
 • Conductivitat

  Conductivitat

  Determinar la capacitat de conduir el corrent elèctric


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Conductímetre
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: 100 mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig:
 • Tast descriptiu

  Tast descriptiu

  Olor, sensació i intensitat per detectar abscència de defectes


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament:
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: 500 mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 604
 • Caracterització del peril aromàtic

  Caracterització del peril aromàtic

  Escaneig de la mostra amb el cromatògraf i comparació segons bases de dades cromatogràfica


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC/MS
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 418
 • Quantificació d'hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH's)

  Quantificació d'hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH's)

  Quantificació d'hidrocarburs policíclis aromàtics (PAH's)


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Anàlisi sensorial

  Anàlisi sensorial

  Descriure l'olor, sensació i intensitat


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament:
  • Matriu: Vi
  • Quantitat: 500 mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 604
 • Permeabilitat a l'oxigen

  Permeabilitat a l'oxigen

  Aquest assaig permet mesurar la velocitat de transmissió d’oxígen a través del tap. Aquesta informació dóna una idea de les propietats barrera dels diferents tipus de tapaments, relacionades amb els processos d’oxidació/reducció dels productes que tanquen.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Basat en la tecnologia de l’ oxo-luminiscència
  • Equipament: NomaSense O2 P6000
  • Matriu: taps acabats
  • Quantitat: 5 taps
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig:

Aigües – productes químics

 • Caracterització FTIR

  Caracterització FTIR

  Caracterització dels compostos d’una mostra mitjançant Espectrometria de Infrarojos Transformada de Fourier.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Espectroscòpic d’infraroig
  • Matriu: Taps, vi, cava, productes químics.
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Identificació fongs majoritaris

  Identificació fongs majoritaris

  Identificació dels fongs filamentosos i llevats presents en mostres d’aigua.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològica protocol intern
  • Equipament: Autoclau, material estèril, estufa de control biològic de creixement per fongs i medis de creixement .
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 10 dies
  • Núm. Assaig: 302
 • Anàlisi Haloanisols extraïbles

  Anàlisi Haloanisols extraïbles

  1. Determinació de 2,4,6- Tricloroanisole (TCA extraible), 2,3,4,6-Tetracloroanisole (TeCA extraíble), Pentacloranisole (PCA extraíble) i 2,4,6-Tribromoanisole (TBA extrabïble) en mostres d’aigua


  Petició de pressupost
  • Mètode: Química segons UNE
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS, Cromatògraf - GC/MS/MS, Cromatògraf - GC/ECD
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: A consultar
 • Determinació de lindà

  Determinació de lindà

  Quantificació de lindà en mostres d’aigua


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/M, Cromatògraf - GC/MS/MS
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: 30g
  • Temps: 5 dies
  • Núm. Assaig: 416
 • Determinació volums peròxid d’hidrogen

  Determinació volums peròxid d’hidrogen

  Valoració química per determinar els volums de peròxid d’hidrogen


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Volumetria
  • Matriu: Peròxid d’hidrogen
  • Quantitat: 50mL
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 417
 • Caracterització del perfil aromàtic

  Caracterització del perfil aromàtic

  Identificació dels compostos aromàtics majoritaris en mostres d’aigua.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS
  • Matriu: Taps, discos, suro natural, granulat, mànecs, vins, aigua, begudes alcohòliques, barriques, palets i cartró
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 30 dies
  • Núm. Assaig: 418
 • Determinació pH

  Determinació pH

  Mesura del pH


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic per protocol intern
  • Equipament: pHmetre pHScan WP2
  • Matriu: Aigua i productes químic
  • Quantitat: A consultar
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 600
 • Ferro en aigua

  Ferro en aigua

  Determinar el contingut en ferro d'una mostra d'aigua mitjançant un test colorimètric.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Colorimètric
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 100mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 601
 • Terbolesa aigua

  Terbolesa aigua

  Determinar la no transparència de l'aigua deguda a la presència de matèries en suspensió.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Turbidímetre Hl 93703
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 100mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 602
 • Oxidabilitat aigua

  Oxidabilitat aigua

  Determinar l'oxidabilitat d'una mostra d'aigua mitjançant el mètode del permanganat en calent.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons BOE
  • Equipament: Volumetria
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 500mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 603
 • Olor aigua

  Olor aigua

  Determinar el llindar d'olor d'una mostra d'aigua.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament:
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 500mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 604
 • Manganès aigua

  Manganès aigua

  Determinació de manganès en aigua.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: IPC/OES
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 100mL
  • Temps: 7 dies
  • Núm. Assaig: 605
 • Clor total en aigua

  Clor total en aigua

  Determinar el contingut en clor total d'una mostra d'aigua mitjançant un test colorimètric


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Test clor Merck
  • Matriu: aigua
  • Quantitat: 100mL
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 606
 • Pesticides organoclorats i/o complement pesticides

  Pesticides organoclorats i/o complement pesticides

  Determinar el contingut de pesticides organoclorats en mostres d’aigua.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons CIPT
  • Equipament: Cromatògraf - GC/MS i Cromatògraf - GC/MS- MS
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 300mL
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 608
 • Anàlisi viscositat

  Anàlisi viscositat

  Determinar la viscositat de la mostra a analitzar


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Viscosímetre
  • Matriu: Producte químic
  • Quantitat: 500mL
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 1053
 • Anàlisi percentatge sòlids

  Anàlisi percentatge sòlids

  Determinar el residu sòlid dels productes químics


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons protocol intern
  • Equipament: Gravimetria
  • Matriu: Producte químic
  • Quantitat: 500mL
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 1054
 • Quantificació de Hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH’s)

  Quantificació de Hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH’s)

  Quantificació d’hiddrocarbus policíclis aromàtis PAH’s en aigua


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic protocols interns
  • Equipament: GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Recomptar el nombre de bateris aerobis mesòfils i el nombre de fongs filamentosos i llevats presents a la mostra


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològic segons protocol intern
  • Equipament: Autoclau, material estèril, rampa de filtrat al buit, estufa de control microbiològic de creixement per bacteris i per fongs i medis de creixement
  • Matriu: Aigua
  • Quantitat: 500 mL
  • Temps: 4 dies
  • Núm. Assaig: 300

Ampolles

 • Pressió interna ampolla

  Pressió interna ampolla

  Determinar la pressió total generada pel gas contingut per l'ampolla de vi escumós.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Manòmetre
  • Matriu: Ampolles
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 117
 • Volum vi (nivell vi ampolla)

  Volum vi (nivell vi ampolla)

  Determinació del volum del vi en una ampolla tapada.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Peu de rei
  • Matriu: Ampolla
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 122
 • Diàmetre intern coll ampolla

  Diàmetre intern coll ampolla

  Determinar el diàmetre intern a diferents profunditats del coll d'una ampolla.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Físic segons UNE
  • Equipament: Aparell ExtraLab Champ
  • Matriu: Ampolla
  • Quantitat: 12 ampolles
  • Temps: 1 dia
  • Núm. Assaig: 500
 • Anàlisi visual

  Anàlisi visual

  Mesura de paràmetres epsilon i espai en cap. Descripció del tap al coll d'ampolla.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Peu de rei
  • Matriu: Ampolles
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 120
 •                                                                                                                             
 •                         

Alimentaris / agroalimentaris

 • Migració específica de compostos en envasos segons RD 10/2011

  Migració específica de compostos en envasos segons RD 10/2011

  Quantificació de compostos potencialment migrables d’envasos segons Annex 1 RD/2011 de 14 de gener de 2011


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons RD10/2011
  • Equipament: Cambra climàtica cromatògraf GC-MS o GC-MS/MS
  • Matriu: Envasos
  • Quantitat: 9 taps
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 124
 • Caracterització FTIR

  Caracterització FTIR

  Caracterització dels compostos d’una mostra mitjançant Espectrometria de Infrarojos Transformada de Fourier.


  Petició de pressupost
  • Mètode: Física segons protocol intern
  • Equipament: Espectroscòpic d’infraroig
  • Matriu: Mostres vegetals
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 2 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Quantificació de Hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH’s)

  Quantificació de Hidrocarburs policíclics aromàtics (PAH’s)

  Quantificació d’hiddrocarbus policíclis aromàtis PAH’s en mostres vegetals


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic protocols interns
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Mostres vegetals
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Quantificació de Halofenols en terres

  Quantificació de Halofenols en terres

  Quantificació d’halofenols ( 2,4,6-TCP, 2,3,4,6-TeCP, PCP i 2,4,6-TBP) en terres


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Mostres vegetals
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Quantificació de compostos que generen aromes a humitat

  Quantificació de compostos que generen aromes a humitat

  (2,4,6-TCA, 2,3,4,6-TeCA, PCA i 2,4,6-TBA)


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic protocols interns
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Aliments ( per exemple fruites, suc de fruites, cafe, te, oli etc..)
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Quantificació de compostos que generen aromes fúngics

  Quantificació de compostos que generen aromes fúngics

  (geosmina, 1-Octen-3-ona, 1-Octen-3-ol, 2-Metilisoborneol)


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC-MS, GC-MS-MS
  • Matriu: Aliments ( per exemple fruites, suc de fruites, cafe, te, oli etc..)
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Quantificació i identificació de defectes sensorials en aliments

  Quantificació i identificació de defectes sensorials en aliments

  Mitjançant la cromatografia de gasos identifiquem i quantifiquem quins compostos són els responsables dels defectes sensorials en tot tipus d’aliments


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC/MS, GC/MS-MS
  • Matriu: Aliments ( per exemple fruites, suc de fruites, cafe, te, oli etc..)
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 20 dies
  • Núm. Assaig: 121
 • Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Anàlisi microbiològic per mètode de filtració

  Recomptar el nombre de bateris aerobis mesòfils i el nombre de fongs filamentosos i llevats presents a la mostra


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològi segons protocol intern
  • Equipament: Autoclau, material estèril, rampa de filtrat al buit, estufa de control microbiològic de creixement per bacteris i per fongs i medis de creixement
  • Matriu: A convenir
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 4 dies
  • Núm. Assaig: 300
 • Pesticides organoclorats i/o complement pesticides

  Pesticides organoclorats i/o complement pesticides

  Determinar el contingut de pesticides organoclorats d'una mostra


  Petició de pressupost
  • Mètode: Químic segons protocol intern
  • Equipament: Cromatògraf GC/MS i cromatògraf GC/MS-MS
  • Matriu: A convenir
  • Quantitat: A convenir
  • Temps: 3 dies
  • Núm. Assaig: 608
 • Anàlisi microbiològic de superficie

  Anàlisi microbiològic de superficie

  Recomptar el nombre de bateris aerobis mesòfils i el nombre de fongs filamentosos i llevats presents en les superfícies de contacte en productes alimentaris


  Petició de pressupost
  • Mètode: Microbiològic segons protocol intern
  • Equipament: Plaques de superficie
  • Matriu:
  • Quantitat:
  • Temps: 1 setmana
  • Núm. Assaig:

 • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar