Inici / Training / Training

We share the knowledge we have acquired over more than 25 years

L’Institut Català del suro és un referent en la realització de cursos del món del suro des de la vessant forestal fins a la participació del tap de suro en l’evolució del vi.

The Catalan Cork Institute is a point of reference in offering courses on the world of cork from the forest through to the participation of cork stoppers in the evolution of wine.

Courses offered:

 • El tap de suro en l’àmbit enològic
 • Curs d’especialització del món del suro
 • Taller sensorials de suro
 • Propietats organolèptiques de vins i caves
 • Seguretat i legislació alimentària i d’envasos
 • Estadística aplicada. Cromatografia de gasos
 • Calibració i verificació d’equips
 • Cork stoppers in the wine area
 • Specialisation course on the world of cork
 • Cork sensorial workshop
 • Organoleptic properties of wines and cavas
 • Food and packaging safety and legislation
 • Applied statistics. Gas chromatography
 • Calibration and verification of equipment

Aimed at:

 • Escoles d’hostaleria
 • Cursos de somelliers
 • Graus o màsters en enologia
 • Bodegues o empreses relacionades amb el món del vi/cava
 • Distribuïdors de begudes
 • Públic en general
 • Empreses sureres
 • Tècnics de laboratori
 • Empreses agroalimentàries

 

 • Catering schools
 • Sommelier courses
 • Degrees or master’s degrees in oenology
 • Wineries or companies related to the world of wine/cava
 • Drink distributors
 • The general public
 • Cork companies
 • Laboratory technicians
 • Agri-food companies
  Demanans més informació

 • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar