La missió de l’Institut Català del Suro és promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins al producte final, mitjançant la investigació i la innovació. A ICSuro recolzem emprenedors i empreses consolidades a l’hora de desenvolupar, cercar finançament i promoure els seus productes amb suro. Per aquest motiu, hem elaborat el nostre Catàleg d’Ecodisseny amb suro, en constant actualització, on volem aglutinar tots aquells projectes innovadors que fan servir el suro com a material.

ICSuro és un Centre TECNIO acreditat per la Generalitat de Catalunya que ofereix solucions tecnològiques i d’innovació i serveis analítics i de control de qualitat per dinamitzar el sector surer català i generalitzar l’ús del material de suro aprofitant les seves propietats excepcionals i múltiples formats i aplicacions; des del sector vitivinícola, alimentari, automobilístic, disseny o construcció fins al sector aeroespacial.

ACCEDEIX AL CATÀLEG D’ECODISSENY AMB SURO

The mission of the Catalan Cork Institute is to promote the development of the entire value chain of the Catalan cork sector, from the forest through to the final product, through research and innovation. At ICSuro, we support entrepreneurs and established companies when developing, looking for financing and promoting their cork products. Therefore, we have prepared our Cork Eco-Design Catalogue, which is constantly being updated, in which we hope to bring together all the innovative projects that use cork as a material.

ICSuro is a TECNIO Centre certified by the Government of Catalonia which provides technological and innovative solutions as well as analytical and quality control services to revitalise the Catalan Cork sector and to generalise the use of cork, making the most of its exceptional properties and multiple formats and applications; from the wine producing, food, car, design and construction sectors through to the aerospace industry.

ACCESS THE CORK ECO-DESIGN CATALOGUE

Tancar Tancar