ICSuro functions
ICSuro promotes the Catalan cork industry through innovation, internationalization and communication
Welcome to

l’Institut Català del Suro

  • Valoritzem el suro català
  • Potenciem els territoris surers
  • Acreditem les credencials ambientals del suro
  • Fomentem la internacionalització
  • Potenciem la recerca i la innovació
  • Desenvolupem noves aplicacions del suro
  • Potenciem la comunicació i difusió del suro arreu
  • Incrementem les interaccions entre sectors forestal i industrial
  ICSURO   Línies estratègiques   Cork Center Laboratory   Tour Virtual
  • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar