ICSuro functions
Investigació en les aportacions del tap de suro
al procés de vinificació
ICSuro functions
Estrènyer la relació entre el sector forestal i industrial
ICSuro functions
Potenciar el suro català
ICSuro functions
Internacionalització del sector surer
Welcome to

l’Institut Català del Suro

  • Valoritzem el suro català
  • Potenciem els territoris surers
  • Acreditem les credencials ambientals del suro
  • Fomentem la internacionalització
  • Potenciem la recerca i la innovació
  • Desenvolupem noves aplicacions del suro
  • Potenciem la comunicació i difusió del suro arreu
  • Incrementem les interaccions entre sectors forestal i industrial
  ICSURO   Línies estratègiques   Cork Center Laboratory   Tour Virtual

Highlights


Newsletter register

Slideshare Linkedin Issuu
  • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar