Suropedia
Descobreix la Suropedia
Descobreix la Suropedia
Galeria d'imatges de l'ICSURO
Visita la nostra galeria d'imatges
Busquem #Suberemprenedors
Tens un projecte innovador basat en el suro?
Funcions de l'ICSuro
Investigació en les aportacions del tap de suro
al procés de vinificació
Funcions de l'ICSuro
Estrènyer la relació entre el sector forestal i industrial
Funcions de l'ICSuro
Potenciar el suro català
Funcions de l'ICSuro
Internacionalització del sector surer
Benvingut a

l’Institut Català del Suro

  • Valoritzem el suro català
  • Potenciem els territoris surers
  • Acreditem les credencials ambientals del suro
  • Fomentem la internacionalització
  • Potenciem la recerca i la innovació
  • Desenvolupem noves aplicacions del suro
  • Potenciem la comunicació i difusió del suro arreu
  • Incrementem les interaccions entre sectors forestal i industrial
  ICSURO   Línies estratègiques   Laboratory Corkcenter   Tour Virtual
Slideshare Linkedin Issuu
  • Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Tancar Tancar